Zoeken
Kantoor tekening 2 A86O3262.jpg

Onze aanpak

Strak plannen en helder communiceren

Goed samenwerken vraagt om duidelijkheid. Dat begint met heldere afspraken, tussen jou en ons en tussen uitvoerenden onderling. Daarom werken wij met strakke plannen en ingespeelde teams. Samen gaan we voor kwaliteit.

Organisatie & projectmanagement

Als iedereen weet waar die aan toe is, ontstaat er een goede workflow. Daarom organiseren we elk project volgens een vaste structuur: voorbereidingsteam, ontwerpteam, realisatieteam en projectteam. Ieder team heeft uiteraard zijn taken in de verschillende fases van het project, maar het projectteam heeft de dagelijkse leiding. Daarbinnen zit voldoende overlap om een soepele voortgang te waarborgen. Daarnaast is het ondersteuningsteam actief voor bijvoorbeeld administratie of documentenbeheer en blijft de directie eindverantwoordelijk.

Lees meer

Fases & partners

In lijn met onze teamverdeling werken we in onze projecten in verschillende fases: ontwerpfase, uitwerkingsfase en realisatiefase. Van tevoren maken we helder wat de verwachtingen zijn naar partners, teams en opdrachtgever. Per fase bepalen we ook samen met jou de momenten van goedkeuring, zodat we zeker weten dat we volgens planning aan de wensen voldoen. We leggen dit vast in een projectkeuringsplan. Uiteraard helpt het BIM-model hierbij, om verrassingen te voorkomen en om informatie te delen met alle betrokken partijen.

Lees meer

Communicatie & duidelijkheid

Communicatie is misschien wel het belangrijkste als het gaat om bouwen. Niet alleen met jou, als opdrachtgever, maar ook met medewerkers en met de eindgebruikers. En laten we de omwonenden tijdens de bouw niet vergeten. Voor ons cruciaal om overlast te voorkomen en veiligheid te garanderen. Daarom stellen we een praktisch communicatieplan op en zorgen we met een overzichtelijke bouwplaatsinrichting voor duidelijkheid en veiligheid. Zo hebben we een spreekuur voor omwonenden en proberen we de bouwperiode zo kort mogelijk te houden.

Lees meer

Duurzaamheid & circulariteit

We bouwen altijd met oog voor mens en milieu. Dus letten we zoveel mogelijk op de duurzaamheid en circulariteit. Dat kan op vele manieren. Van ingebouwde nestkasten in gevels tot volledig herbruikbare woningen. Maar we letten ook op toekomstig onderhoud en ondersteunen maatschappelijke initiatieven die instaan voor een betere omgeving. Tijdens de ontwikkeling van jouw project bespreken we de invulling hiervan graag in detail.

Lees meer

Samenwerken & ontwikkeling

Echte kwaliteit leveren kan alleen als je goed samenwerkt op alle vlakken. Daarom delen we veel kennis, geven we ongevraagd advies en zorgen we dat onze mensen op een goede manier kun werk kunnen doen. Dat betekent ook de juiste partijen op het juiste moment aan elkaar verbinden en samen het doel helder voor ogen houden: een goede en fijne woonomgeving voor de eindgebruiker neerzetten. En dat kan altijd beter, dus heb je ideeën? Laat het vooral weten.

Lees meer

Zekerheid & veiligheid

We hebben een doorlopend contract met de Bewuste Bouwers. Dus gebruiken we dit concept op al onze bouwplaatsen. Daarnaast heeft VolkerWessels een eigen veiligheidsprogramma; WAVE. Dit staat voor: Wees Alert! Veiligheid Eerst! Een manier van werken die bij al onze collega’s in het DNA zit. Bovendien zorgen we voor een VGM-plan en een KAM-plan tijdens de uitvoering, zodat veiligheid en gezondheid altijd is gewaarbord.

Lees meer

Certificaten

Wij stellen als bedrijf hoge eisen aan kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Vanzelfsprekend beschikken we over de nodige certificaten op deze terreinen.

Lees meer