Zoeken
Kantoor CAD 2 A86O3359 01.jpg

Fases & partners

In lijn met onze teamverdeling werken we in onze projecten in verschillende fases: ontwerpfase, uitwerkingsfase en realisatiefase. Van tevoren maken we helder wat de verwachtingen zijn naar partners, teams en opdrachtgever. Per fase bepalen we ook samen met jou de momenten van goedkeuring, zodat we zeker weten dat we volgens planning aan de wensen voldoen. We leggen dit vast in een projectkeuringsplan. Uiteraard helpt het BIM-model hierbij, om verrassingen te voorkomen en om informatie te delen met alle betrokken partijen.