Zoeken

Organisatie & projectmanagement

Als iedereen weet waar die aan toe is, ontstaat er een goede workflow. Daarom organiseren we elk project volgens een vaste structuur: voorbereidingsteam, ontwerpteam, realisatieteam en projectteam. Ieder team heeft uiteraard zijn taken in de verschillende fases van het project, maar het projectteam heeft de dagelijkse leiding. Daarbinnen zit voldoende overlap om een soepele voortgang te waarborgen. Daarnaast is het ondersteuningsteam actief voor bijvoorbeeld administratie of documentenbeheer en blijft de directie eindverantwoordelijk.

Kantoor overleg C A86O3253.jpg