Zoeken
Prachtig getransformeerde gebouwen omringd door groen
21-De Robijn in Rijswijk-20.jpg

Van leegte naar waarde

In Nederland staan duizenden kantoren, scholen en bedrijfsgebouwen leeg. En vele worden nooit meer voor hun oorspronkelijke functie gebruikt. Panden verloederen en de onveiligheid neemt toe. En dat terwijl de vraag naar woonruimte alleen maar toeneemt. Een vraag die met bouwen niet meer volledig ingevuld kan worden. Daar liggen kansen

Steeds meer mensen zoeken naar verrassende huisvesting. niet alleen studenten, maar ook starters, alleenstaanden ouderen en thuiswerkers. En dat het liefst in de bestaande stad. Gemeenten willen minder leegstand en werken graag mee aan de aanpassingen van het bestemmingsplan. En ze denken mee in de oplossingen voor geluidhinder en parkeerproblemen. Ook in de bouwtechniek staan de ontwikkelingen niet stil. De esthetiek, de duurzaamheid en het leefklimaat kan met nieuwe installaties en bouwkundige oplossingen op een hoog niveau worden gebracht. 

De lichten staan daarmee volledig op groen voor eigenaren van leegstaande gebouwen om nu stappen te zetten! En met de aanpak van Ufkes zet je die stappen in de juiste richting. Ons gespecialiseerde team heeft alle kennis in huis om van leegstand maximale waarde te maken.