icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Certificaten

Wij stellen als bedrijf hoge eisen aan kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Vanzelfsprekend beschikken we over de nodige certificaten op deze terreinen.

VCA

ISO 9001

ISO 9001 is een set eisen voor kwaliteitszorg, opgesteld door de International Organization for Standardization (ISO). Een ISO 9001 certi´Čücaat geeft aan dat een bedrijf op systematische wijze werkt aan de waarborging en verbetering van de kwaliteit waarmee haar producten of diensten tot stand komen.

VCA

VCA**

VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. Aspecten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) worden in een zeer complete vragenlijst uitgewerkt. Deze lijst doet dienst als doorlichtings- en screeningssysteem voor bedrijven die werkzaamheden verrichten voor derden. De twee sterren geven aan dat het hier gaat om het algemene (hoogste) niveau van goedkeuring.

Erkend Leerbedrijf SBB.jpg

SBB erkend leerbedrijf

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) is de organisatie die zich inzet voor het middelbaar beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Zij voeren taken uit in opdracht van het ministerie van OCW, zoals het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, onder andere voor stages en leerbanen. Zo wordt er gezorgd dat het onderwijs en de arbeidsmarkt goed op elkaar aansluiten. Ufkes Apeldoorn is als erkend leerbedrijf gecertificeerd. Wij hechten bijzonder veel waarde aan talent. De bouw heeft immers vakmensen nodig, nu en in de toekomst. Ufkes Apeldoorn ziet een leerlingbouwplaats als een plek waar mensen die een opleiding in de bouw volgen, het vak in de praktijk kunnen leren.

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers

Samen met enkele collega-bouwers richtte VolkerWessels in 2009 de Bewuste Bouwers op. Een stichting zonder winstoogmerk, gebaseerd op een eerder in Engeland geïntroduceerd succesvol concept. De stichting geeft enerzijds een gedragscode voor bouwplaatsen uit en investeert anderzijds in activiteiten die het imago van de bouw verbeteren. Een Bewuste Bouwer heeft expliciet aandacht voor medewerkers en veiligheid, voor omgeving en milieu. De stichting beoordeelt bouwplaatsen op een aantal criteria die met deze aspecten verband houden.

co2 reductie

CO2-reductie

Als onderdeel van VolkerWessels zetten wij ons in voor de reductie van CO2. Jaarlijks worden CO2-emissies gemeten en reductiedoelen gesteld. "VolkerWessels behoort op gebied van duurzaamheidverslagleggers tot de koplopers van Nederland. Dit blijkt uit de jaarlijkse transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische zaken, landbouw en innovatie". Wij beschikken over het CO2-bewust certificaat niveau 4.

FSC en PEFC

FSC en PEFC

Door te kiezen voor duurzaam bosbeheer, wordt grootschalige vernietiging van bossen een halt toegeroepen. Door certificering kan de herkomst van hout en houtproducten uit duurzaam beheerd bos worden aangetoond. FSC en PEFC zijn wereldwijd de bekendste certificatie-systemen.  PEFC staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification en FSC is de afkorting voor Forest Stewardship Council

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland

Ufkes Apeldoorn is lid van Bouwend Nederland. Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven en behartigt als ondernemersorganisatie de belangen van 5000 kleine, middelgrote en grote bouw- en infrabedrijven. Bouwend Nederland staat voor een vitale bouwsector die bouwt aan duurzame vernieuwing van de leefomgeving.

Download certificaten

Hieronder kunt u de desbetreffende certificaten van Ufkes Apeldoorn bekijken of downloaden.