Zoeken

Opleveringsfeestje en verloting fietsen Ittersumerlanden te Zwolle

Ufkes Apeldoorn heeft in opdracht van Woningstichting SWZ 63 woningen, verdeeld over vier locaties, in de wijk Ittersumerlanden te Zwolle gebouwd. De wijkvernieuwing was opgedeeld in drie fasen. Fase 1 en 2 bestonden uit de renovatie van de bestaande 161 eensgezinswoningen. In fase 3 zijn in totaal 144 onzelfstandige eenheden gesloopt, seniorenwoningen zijn opgefrist en er zijn 27 eensgezinswoningen en 36 appartementen gebouwd door Ufkes Apeldoorn.  

IMAG0479.jpg

Keuze voor Ufkes Apeldoorn

De bewoners van Ittersumerlanden hebben mee mogen beslissen in de keuze van de aannemer. Mede doorslaggevend was het plan van Ufkes Apeldoorn waarbij er onder andere aan gedacht was om de overlast van bouwverkeer te beperken door het inzetten van bouwfietsen. Timmer- en bouwlieden verplaatsten zich op de fiets door de woonwijk.

 

Verloting fietsen

Op vrijdag 19 september jl. is de afronding van de wijkvernieuwing gevierd met de bewoners en andere betrokkenen. Een karavaan van kindercircus Pavarini is door de wijk getrokken om alle bewoners bloembollen te overhandigen.

 

Bij het officiële gedeelte heeft Ufkes Apeldoorn haar belofte ingelost door twee nieuwe fietsen te verloten onder de aanwezige bewoners. Wijkwethouder de heer Brink heeft deze fietsen uitgereikt aan de gelukkige winnaars. Daarna heeft hij samen met de bewoners een aantal bollen gepland om zo de wijk Ittersumerlanden in bloei te zetten.