Zoeken
ittersumerlanden (05).jpg

Ittersumerlanden 3e fase

In maart 2012 zijn Ufkes en Zorg ID (tevens een dochtermaatschappij van VolkerWessels) als winnaar uit de bus gekomen voor de derde fase Ittersummerlanden te Zwolle. Het betrof hier een prijsvraag die door Woningstichting SWZ was uitgeschreven. Op woensdag 17 juli 2012 is het contract tussen Woningstichting SWZ, ZorgID en Ufkes Apeldoorn formeel getekend.

Het betreft hier een ontwikkeling waarbij een Design & Build opdracht is gegeven. Het project is gesplitst in een zorgdeel en een woningbouwdeel. Voor het zorggedeelte heeft Woningstichting SWZ een huurovereenkomst met Frion en voor het woningbouwdeel is SWZ zelf afnemer. Frion is een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking.

 

Wij hebben samen met ZorgID de 34 woningen en de 29 zorgeenheden ontwikkeld. Daarnaast zijn er 60 seniorenwoningen opgefrist. De realisatiefase is gestart in oktober 2012.

 

Het complete project bestaat uit:

  • Nieuwbouw: 27 eengezinswoningen
  • Nieuwbouw: 7 zorgappartementen
  • Vernieuwbouw: Frioncomplex met 29 appartementen
  • Opfrisbeurt van 60 bestaande seniorenwoningen