Zoeken
Vogelvlucht.JPG

De Nieuwe Feniks

De nieuwe Kamperpoort ligt dicht tegen het centrum van Zwolle. Deze wijk heeft al een hele metamorfose ondergaan. Er zijn nieuwe woonstraten met eengezinswoningen en appartementen gerealiseerd. Het hele gebied is door de gemeente benoemd als stadsvernieuwing.     

Hoewel nog niet geheel af, is de wijk in de afgelopen jaren al ingrijpend veranderd. De kamperpoort is nu een zeer gevarieerde stadswijk, een wijk om te wonen, met bijna tweemaal zoveel bewoners en woningen als voorheen. 

 

Overal is de vernieuwing of verandering zichtbaar. Gemeente, corporaties (deltaWonen, SWZ en Openbaar Belang) en ontwikkelaars werken samen verder aan de plannen voor de nieuwe Kamperpoort. Dit gebeurt steeds in nauw overleg met de bewoners, verenigd in de Stichting Kamperpoorters. De voormalige zeepfabriek de Fenix heeft plaatsgemaakt voor gevarieerde woningbouw en een AHOED (apothekers, huisartsen onder een dak) Een centraal plein en veel meer groen maken de wijk een attractieve plek om te wonen.

 

 

Van zeepfabriek naar fabeldier

Het complex de Nieuwe Feniks bestaat uit grondgebonden koop -en huurwoningen, appartementen, 30 zorgunits, en een AHOED (Apotheker, Huisartsen Onder Een Dak). Op dit terrein stond vroeger de zeepfabriek van Fenix. Het nieuw te bouwen plan hebben we de naam Feniks gegevens, met een k. Een vogel uit de as herrezen. Van zeepfabriek naar fabeldier. De woningen op het terrein hebben de namen gekregen van fabeldieren, zoals bijvoorbeeld; Eenhoorn, Sfinx, Centaur enz.

 

De helft van de nieuwe woningen zijn koopwoningen. De rest van de woningen zijn huurwoningen. De gehele Kamperpoort maar vooral de Nieuwe Feniks heeft een sterkere verbinding met de binnenstad, onder meer door de nieuwe fietsbrug. Het sociale karakter van de wijk blijft gegarandeerd.