Zoeken
perspective (1).jpg

76 appartementen Kleine Warande

Wij bouwen, in opdracht van Loostad Vastgoedontwikkeling, op de voormalige kantoorlocatie van het UWV in Zeist nieuwe woningen met een duidelijke historische knipoog.  

Kleine Warande

Het plan voor de Zeister Warande voorziet vooralsnog in verschillende bouwvormen, uiteenlopend qua grootte, hoogte en aankleding van de buitenruimte. In totaal bouwen wij 155 woningen.
 
Kleine Warande omvat 76 huurappartementen in de vrije sector.
De Grote Warande, die later gebouwd zal worden, bestaat uit een mix van appartementen en grondgebonden koopwoningen.
 
Het nu nog braakliggende terrein zal opnieuw worden voorzien van bomen om zoveel mogelijk de historische indeling van de oude buitenplaatsen na te bootsen. Bij het ontwerp van de Zeister Warande is door de ontwerpers goed gekeken naar de buitenplaatsen aan de Utrechtseweg zodat het hele complex zo goed mogelijk opgaat in de bestaande bebouwing langs die weg.
De Kleine Warande is gestapeld en het gebouw is gericht op de Utrechtseweg, aflopend qua vorm naar de bestaande laagbouw aan de achterzijde. Totaal 76 appartementen voor de luxe vrije sector huur. Het totale complex is voorzien van een ruime stallingsgarage voor 80 auto's.