icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Generieke Poortinstructie (GPI)

Poortinstructies zijn instructies voor alle medewerkers die een bouwplaats willen betreden, vooraf moeten hebben gevolgd en waarbij een toets wordt afgelegd. Doel: Verhogen en stimuleren van veiligheid en veilig gedrag op bouwplaatsen.

Waarom de GPI?

Poortinstructies zijn instructies die alle medewerkers die een bouwplaats willen betreden, vooraf moeten hebben gevolgd en waarbij een toets wordt afgelegd. Het doel: een hoger veiligheid bewustzijn niveau en meer duidelijkheid voor medewerkers over wat van hen wordt verwacht als het gaat om veiligheid op een bouwplaats. De gloednieuwe Generieke Poortinstructie (GPI) moet veilig gedrag op de bouwplaats verder verbeteren. Doordat de GPI gelijk is voor alle bedrijven en bouwplaatsen, komt er meer duidelijkheid over het gewenste veiligheidsgedrag op alle bouwplaatsen van verschillende bedrijven.

GPI.png

Wat gaat er veranderen

Tot de verplichte invoering van de GPI op 1 april 2019 handhaven de bij de GCVidB* aangesloten bouw- en installatiebedrijven hun eigen veiligheidseisen nog, maar accepteren de nieuwe veiligheidsinstructie ook al. Vanaf die datum moeten alle eigen medewerkers, medewerkers van alle onderaannemers en toeleveranciers die werkzaamheden verrichten op de bouwplaats hun GPI-certificaat behaald hebben.  Om toegang te krijgen wordt bij aanmelding op de bouwplaats een controle uitgevoerd op volledige-, juiste- en geldige registratie in De Bouwpas. De GPI is hiervan één van de te controleren onderdelen.

(*dit staat voor de Governance Code Veiligheid in de Bouw)

GCV.png

Veel deelnemende bedrijven

Er zijn veel deelnemende bedrijven die de GPI gaan invoeren en handhaven. De lijst met ondernemeingen kun je vinden op de website van Governance Code Veiligheid

Hoe doe je de GPI

Om de GPI te halen moeten modules worden gevolgd en getoetst. Hiervoor kunt u terecht op de website gpi.nu. Dit kan u doen vanaf een eigen werkplek, thuis of zelfs op een mobiele telefoon. Wanneer de GPI is gevolgd en behaald, geldt deze een jaar. Het betekent dat medewerkers met de poortinstructie op alle bouwplaatsen van bij de Governance Code aangesloten bouw- en installatiebedrijven terecht kunnen.

Om de GPI te kunnen doorlopen en het certificaat te halen, heeft u een inlogcode nodig. Deze krijgt u van uw werkgever of opdrachtgever of bestelt u zelf in de webshop van gpi.nu.

Het GPI certificaat wordt niet door Ufkes Apeldoorn verstrekt.

Vragen en meer informatie GPI

Kijk hier voor veel gestelde vragen over de GPI.

Heeft u problemen met het maken van de toets of een algemene vraag? Neem contact op met de helpdesk:

Helpdesk eX:plain
E Support@explainsafe.nl
T +31(0) 33 450 47 48

Contract

De Generieke Poortinstructie is specifiek benoemd en opgenomen in de inkoopcontracten voor de nieuw startende projecten per 1 januari 2019. Veiligheidsinstructie en voorlichting is in lopende contracten ook opgenomen als contractvoorwaarde, welke we vanaf 1 januari 2019 uitvoeren en handhaven middels de Generieke Poortinstructie.

Privacy

De Generieke Poortinstructie voldoet aan de wetgeving en het VolkerWessels-beleid ten aanzien van informatiebeveiliging en privacy.