Zoeken

Ufkes behaalt veiligheidsladder Trede 3

Na een week van audits, interviews & bouwbezoeken zijn wij afgelopen week gecertificeerd voor trede 3 van de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder). En daar zijn we trots op! We zijn al geruime tijd intensief bezig om het veiligheidsbewustzijn binnen Ufkes naar een hoger niveau te brengen. De veiligheidsladder is een instrument om deze veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag te meten. En het resultaat van de inspanningen mag er zijn! Met een gemiddelde score van 86% scoren we ruim op trede 3.

17000 veiligheidsleiders afbeelding.jpg

Wat is de Safety Culture Ladder?

De Safety Culture Ladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig en gezond handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige en ongezonde situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. Een essentiële factor is het bewustzijn in alle lagen van de organisatie van de eigen bijdrage aan de veiligheid en gezondheid. Dat heeft alles te maken met houding, gedrag en cultuur. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. Veiligheid doe je met z’n allen, in de hele keten.

De Safety Culture Ladder verdeelt het veiligheidsbewustzijn en -gedrag over 5 laddertreden. De directie van Ufkes heeft ingezet op trede 3 van deze ladder. Daarvoor zijn we drie dagen lang ge-audit en hebben we deze audit met een positief resultaat afgerond.

Het werken aan het veiligheidsbewustzijn stopt niet na het behalen van trede 3. Het is een continu proces waarbij wij blijven werken aan de veiligheidscultuur, meldingen maken en elkaar blijven aanspreken op onveilig gedrag. Alleen zo komt iedere medewerker, iedere dag weer veilig en gezond thuis.