Zoeken

SSB-dag Regio Oost

Recent is er weer een SSB-dag georganiseerd voor SSB-coaches uit Regio Oost. Deze dag staat in het teken van het concept Samen Slimmer Bouwen.

IMG_0524.JPG

Samen Slimmer Bouwen

Samen Slimmer Bouwen wordt bereikt door onnodige handelingen weg te nemen uit processen en deze te stroomlijnen zodat er minimale verspilling optreedt. LEAN, BIM en Ketensamenwerking zijn hierin de drie pijlers.

 

LEAN: met Lean Bouwen wordt de focus gelegd op het vergroten van de te leveren klantwaarde en het verkorten van doorlooptijd van projecten en processen tot het gewenste resultaat. Dit alles met gedrevenheid om het steeds weer beter te doen.

 

BIM (Bouw Informatie Management): een werkwijze waarmee alle relevante informatie gedurende het gehele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D-)gebouwmodel.

 

Ketensamenwerking: samen met partijen in de keten de klantvraag op een duurzame manier overtreffen en verbindingen aangaan die waarde creëren.

IMG_0524.JPG

SSB-dag

Ongeveer eens in de acht weken wordt een SSB-dag georganiseerd voor alle werkmaatschappijen uit Regio Oost. Van elke werkmaatschappij zijn mensen opgeleid tot SSB-coach welke op deze dag onderling ervaring opdoen en uitwisselen.