Zoeken

Samen Slimmer Bouwen in vertrouwen: ondertekening ketenpartnerverklaring

Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn bv en Halfen bv uit Borne zijn een ketenpartnerschap aangegaan. Hiertoe hebben Erik Schoonhoven (directeur Ufkes Apeldoorn) en Richard Morsink (directeur Halfen) op donderdag 2 oktober jl. een ketenpartnerverklaring ondertekend. Vanaf nu gaan zij projecten op basis van gelijkwaardigheid, onderling vertrouwen en vanuit een gezamenlijk doel acquireren en uitvoeren. Gestelde gezamenlijke doelen van dit ketenpartnerschap zijn maximale klantwaarde bereiken, continue verbeteren, innoveren en samen vroegtijdig eventuele knelpunten oplossen.

DSC_5827.JPG

Samen Slimmer Bouwen

Aanleiding voor dit ketenpartnerschap is het VolkerWessels-brede concept Samen Slimmer Bouwen.

Samen Slimmer Bouwen wordt bereikt door onnodige handelingen weg te nemen uit processen en deze te stroomlijnen zodat er minimale verspilling optreedt. LEAN, BIM en Ketensamenwerking zijn hierin de drie pijlers.

 

LEAN: met Lean Bouwen wordt de focus gelegd op het vergroten van de te leveren klantwaarde en het verkorten van doorlooptijd van projecten en processen tot het gewenste resultaat. Dit alles met gedrevenheid om het steeds weer beter te doen.

 

BIM (Bouw Informatie Management): een werkwijze waarmee alle relevante informatie gedurende het gehele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D-)gebouwmodel.

 

Ketensamenwerking: samen met partijen in de keten de klantvraag op een duurzame manier overtreffen en verbindingen aan gaan die waarde creëren.

Samenwerking

Door Samen Slimmer te Bouwen verandert een ‘leverancier’ of ‘onderaannemer’ in een co-maker. Samen breng je direct je eigen expertise in tijdens het ontwerp- en ontwikkelproces. Alle co-makers zijn vanaf het begin betrokken bij het project. Door korte lijnen worden problemen sneller gesignaleerd en opgelost, men leert van en houdt rekening met elkaar. Ketensamenwerking zorgt dus voor realisatie van een project met de beste kwaliteit, tegen de laagste kosten in de kortstmogelijke tijd.

 

Eerste ketenpartnerverklaring Ufkes Apeldoorn

Voor Ufkes Apeldoorn is dit de eerste ketenpartnerverklaring die ondertekend is. Gekozen is voor Halfen bv omdat vanuit het verleden is gebleken dat zij een waardevolle partner is. Halfen levert aan Ufkes o.a. metselwerkondersteuningen.

Vertrouwen, transparantie en oplossingsgericht werken zijn kernwaarden in de samenwerking, nu dus vastgelegd in een ketenpartnerverklaring.