Zoeken

Lean en BIM bouwen in uitvoering

In 2010 hebben wij - in samenwerking met de Universiteit Twente - een onderzoek uitgevoerd naar Lean-management in de bouw, waarbij onder meer de praktische toepassingen van Lean in het bouwproces zijn vastgesteld. Daarop aansluitend is het project '35 appartementen Arnhem' verkozen om daadwerkelijk met Lean-methodieken in de uitvoeringsfase aan de slag te gaan. Tevens zal bij dit project het "BIMMEN' worden toegepast.   Hiervoor zijn reeds diverse leveranciers en onderaannemers geïnformeerd en benaderd, om tot een geschikt bestand van bouwpartners te komen. Parallel hieraan is de opdrachtgever expliciet gevraagd naar eisen, wensen en klantwaarde, welke zowel tekstueel als visueel zijn samengevat voor alle betrokken partijen.

UFK_render noord-west.jpg

Lean

Binnenkort volgt de Project Start Up-bespreking met opdrachtgever, leveranciers en onderaannemers, waarbij de klantverwachtingen worden gecommuniceerd en projectrisico's expliciet in kaart worden gebracht. Vervolgens zal een gezamenlijke planningsessie worden georganiseerd, opgeknipt naar ruwbouw- en afbouwfase.

 

Verder zetten wij nadrukkelijk in op orde, netheid en logistiek op de bouwplaats. Dit door middel van ‘5S' en een zogenoemde ‘Spaghetti-analyse' om onnodig lopen, zoeken en wachten te voorkomen. Ten slotte laten wij gedurende het bouwproces ook audits uitvoeren op basis van de 8 verspillingen uit de Lean-filosofie.

 

Om alle Lean-toepassingen professioneel vorm te geven is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Q-Consult Bedrijfskundige Adviseurs uit Arnhem. Tevens zijn Ufkes Apeldoorn en Q-Consult betrokken bij de ontwikkeling van een zogenaamde 'Ervaringstweedaagse', ter training en bewustwording van het voltallige personeel.

 

Tenslotte willen wij bij volgende projecten graag met opdrachtgevers en ontwikkelaars vanaf de ontwikkelingsfase Lean-principes toepassen. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat ‘partnership' en ketensamenwerking zal leiden tot significante (faal)kostenbesparing, een uitmuntend eindproduct, snellere doorlooptijd en minimale nazorg na oplevering!

BIM

BIM, door ons gedefinieerd als Bouw Informatie Management, ligt in het verlengde van Lean. BIM is een bouwbrede, procesgerichte aanpak met als doel optimalisatie van het volledige bouwproces en het creëren van optimale samenwerking tussen de partijen in de bouwkolom. Wij zien duidelijk een veranderende rol voor de ontwikkelende bouwer ontstaan en hebben onze organisatie hier inmiddels op aangepast.

 

BIM is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie, waarop de afdelingen planontwikkeling, werkvoorbereiding en calculatie inmiddels voorbereid zijn. Samenwerking en transparantie zijn hierbij kernbegrippen. Door te 'BIMMEN' wordt inzicht verschaft, afstemming bewerkstelligd en de doorlooptijd van het bouwproces verkort. BIM geeft ons onderscheidend vermogen door het te concretiseren en in projecten toe te passen, zoals bij het project ‘35 appartementen Arnhem'.