Zoeken

Landelijke WAVE-dag 27 november 2014

Uit de meest recente ongevallencijfers van arbeidsongevallen in Nederland blijkt dat metselaars, timmerlieden, schilders en ander bouwpersoneel de meeste risico’s lopen tijdens hun werk. Om aandacht te vragen voor veiligheid op de werkvloer is er op 27 november een landelijke WAVE-dag georganiseerd voor alle werkmaatschappijen van VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling, waaronder Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn bv. Het thema van deze dag was “Orde en netheid op de werkvloer”.

IMG_0579.JPG
IMG_0563.JPG

Inhoud WAVE-dag

Vanaf 8.00 uur hebben de directie en leden van de Veiligheid & Gezondheidscommissie van Ufkes Apeldoorn voor het kantoorpersoneel een presentatie gehouden over het veiligheidsprogramma WAVE. Waar staat WAVE voor, wat is er al gerealiseerd en wat staat er op het programma om opgepakt te worden. 

 

Na deze bijeenkomst zijn de leden van de Veiligheid & Gezondheidscommissie naar de diverse bouwlocaties gegaan om daar aan het bouwpersoneel de presentatie te geven. Naar aanleiding van de presentatie over veiligheid en risico’s zijn er goede gesprekken gevoerd en er is meer bewustwording gecreëerd onder de medewerkers over dit belangrijke onderwerp.

 

Veiligheid gaat over houding en gedrag: durf elkaar aan te spreken, doe dit ook en toon respect aan een ander die jou feedback geeft.

Daarna hebben medewerkers, zowel bouwpersoneel als kantoorpersoneel, zo’n 60 verbeterpunten aangedragen door middel van “post-its”. Deze gekleurde blaadjes zijn op een groot vel geplakt en vastgelegd op foto’s. De Veiligheid & Gezondheidscommissie werkt deze verbeterpunten uit en beziet welke zaken opgepakt gaan worden, om er voor te zorgen dat er nog veiliger gewerkt kan worden binnen Ufkes Apeldoorn. Er vindt terugkoppeling van de verbeterpunten plaats door middel van interne communicatiemiddelen en persoonlijke gesprekken met de betrokken medewerkers.

Geslaagde dag

Medewerkers en directie kijken terug op een zeer geslaagde dag.

 

Veel gehoorde reacties zijn: “goed om meer informatie over veiligheid te krijgen”, “goed dat hier aandacht aan besteed is”, “er zijn gelijk al afspraken gemaakt over een veiliger manier van werken”, “ik zag er eerst tegenop, maar ben achteraf erg blij met deze dag, ik ga nu bewuster om met mijn eigen veiligheid maar ook die van mijn collega’s”.

Filmpje Dick Boers (Lid Raad van Bestuur VolkerWessels)

Dick Boers heeft alle medewerkers door middel van een filmpje meer verteld over veiligheid.

Het filmpje is hieronder te bekijken.