Zoeken

Jaarverslag VolkerWessels 2014

Op 12 maart 2015 heeft VolkerWessels haar Jaarverslag 2014 gepresenteerd.

CoverJV2014-2.jpg
CoverJV2014-2.jpg

Marge groeit ondanks ongunstige marktcondities

VolkerWessels heeft in 2014 een goed resultaat behaald. De operationele winst (EBITDA) groeide met € 37 miljoen tot € 228 miljoen, bij fractioneel lagere bedrijfsopbrengsten. De netto winst komt uit op € 121 miljoen, een toename van € 31 miljoen ten opzichte van 2013. Meerjarige contracten, met name in beheer en onderhoud, leggen een stabiele basis voor de langere termijn. Ook de liquiditeitspositie ontwikkelt zich gunstig. Ultimo 2014 is VolkerWessels per saldo bancair schuldenvrij.

Ondanks een lichte daling is de kwaliteit van onze orderportefeuille verbeterd, en nog steeds op een historisch hoog niveau. Dit is te danken aan een goede spreiding in activiteiten en een groeiend aantal meerjarencontracten. Deze contracten zorgen voor een stabiele stroom inkomsten en zijn daarmee belangrijke bouwstenen voor toekomstige omzet en resultaat.

 

Online lezen Verkort Jaarverslag VolkerWessels 2014

 

Klik op onderstaande link om het verkort jaarverslag te downloaden in PDF formaat.

Bron: VolkerWessels