Zoeken

Hoogste punt project De Verbinding fase 2B Ermelo

Op 28 oktober jl. hebben wij het bereiken van het hoogste punt in het project De Verbinding fase 2B in Ermelo gevierd. Het bereiken van deze mijlpaal is gevierd met de toekomstige bewoners, het bouwpersoneel en alle betrokken partijen. Ook de wethouder van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting van de Gemeente Ermelo, de heer J. van den Bosch, was hierbij aanwezig.   Alle toekomstige bewoners konden een kijkje nemen in hun woning en genieten van het uitzicht dat zij straks zullen hebben.

2014-10-28 16.18.13.jpg
2014-10-28 16.33.10.jpg

Plaatsen dakplaat lift

Tijdens het officiële gedeelte hebben de wethouder, mevrouw I. Uittien (vestigingsleider van UWOON) en de heer B. Witzier (opdrachtgever GREEN Real Estate) gezamenlijk de dakplaat van de lift geplaatst op het dak van het gebouw. Zij deden dit door de kettingen aan de dakplaat te bevestigen en de kraanmachinist aanwijzingen te geven via een walkie talkie.

 

 

 

 

Na deze officiële handeling was er nog een gezellig samenzijn, waar het glas werd geheven op dit mooie project in Ermelo.

 

Bouwpersoneel

Voor het bouwpersoneel begon het feestje al tussen de middag, met een gezamenlijke maaltijd, aangeboden door woningstichting UWOON. De heer De Jager van UWOON sprak zijn waardering uit voor ons bouwpersoneel.

Project De Verbinding

In 2012 hebben wij fase 2A opgeleverd. Dit betrof een appartementencomplex, met op de begane grond winkels en vrije sector huurwoningen.

Fase 2B betreft de nieuwbouw van 4 commerciële ruimten voor detailhandel en horeca en 20 huurappartementen (allen reeds verhuurd) voor woningstichting UWOON, in opdracht van GREEN Real Estate.

 

In maart 2014 is Ufkes Apeldoorn gestart met de bouw van fase 2B en de verwachte oplevering is maart 2015. Directievoering geschiedt door Loostad Vastgoedontwkkeling.