Zoeken

Contract 15 woningen Anne de Vrieslaan getekend

Onlangs hebben  wij de aanbesteding 15 huurwoningen Anne de Vrieslaan te Zeist gewonnen. De aanbesteding was uitgeschreven door R.K. Woningbouwvereniging te Zeist. Op dinsdag 26 november jl. is het contract tussen R.K. Woningbouwvereniging Zeist en Ufkes Apeldoorn formeel getekend.   In december van dit jaar zal er gestart worden met de werkzaamheden door het inrichten van de bouwplaats. In januari 2014 zal er een aanvang worden gemaakt met de bouwwerkzaamheden. De verwachting is dat de woningen in de zomer van 2014 gereed zijn.   Tevens is er een stap gemaakt voor de uitvoering van 68 woningen Dr. Schaepmanlaan in bouwteamverband.

Tekenen contract 1.jpeg