Zoeken

Afstudeeropdracht 3 studenten bij Ufkes

Binnen VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Oost zijn in totaal 8 studenten bezig met hun afstudeeropdracht. Drie studenten van de Hogeschool Saxion uit Enschede (studies Commercieel-Technische Bedrijfskunde (BK5) en Bouwtechnische bedrijfskunde) doen bij ons hun afstudeeropdracht.    

Samen slimmer bouwen logo.jpg

Afstudeeropdracht

Zij onderzoeken in het kader van Samen Slimmer Bouwen het primair proces. Met name vanuit klantwaarde en verspilling brengen zij de processen in kaart, definiëren verspilling en doen verbetervoorstellen om verspilling te verminderen of zelfs te elimineren. Deze verbetervoorstellen en bijbehorend implementatieplan zullen uiteindelijk de onderlegger zijn voor een nieuw op te stellen managementhandboek.

 

De studenten van de verschillende bedrijven hebben eens per maand overleg met elkaar om elkaar te informeren over de vorderingen en elkaar te helpen bij eventuele knelpunten.

 

Wij zijn erg blij met de inzet van deze studenten en vertrouwen in juni met hun onderzoeksresultaten een aantal goede stappen in het proces van Samen Slimmer Bouwen te kunnen zetten.

Samen slimmer bouwen logo.jpg

Samen Slimmer Bouwen

Samen Slimmer Bouwen is de naam voor het verbeterprogramma voor alle ontwikkel-, bouw- en toeleveringsbedrijven van Bouw- en Vastgoedontwikkeling (BVGO) binnen VolkerWessels. Het programma is gebaseerd op de uitgangspunten en werkwijzen van Bouw Informatie Management (BIM), Lean en ketensamenwerking. Deze drie veelgehoorde methodieken zijn onder de noemer Samen Slimmer Bouwen samengevoegd en uitgewerkt.

 

LEAN: met Lean Bouwen wordt de focus gelegd op het vergroten van de te leveren klantwaarde en het verkorten van doorlooptijd van projecten en processen tot het gewenste resultaat. Dit alles met gedrevenheid om het steeds weer beter te doen.

 

BIM (Bouw Informatie Management): een werkwijze waarmee alle relevante informatie gedurende het gehele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D-)gebouwmodel.

 

Ketensamenwerking: samen met partijen in de keten de klantvraag op een duurzame manier overtreffen en verbindingen aan gaan die waarde creëren.