Zoeken
2 mannen beschermende kleding bouwend

Nazorg Woningbouw

Het kan helaas wel eens voorkomen dat er iets niet goed is aan je woning. Deze constateringen van garantie of gebreken kun je dan kenbaar maken via onderstaand formulier. We nemen zo snel mogelijk contact met je op. Als je een huurwoning huurt die door ons is gebouwd, neem dan contact op met de verhuurder.

Woningborg Garantie- en waarborgregeling

Wij garanderen de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering. Bij bepaalde ernstige technische gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Een aantal onderdelen van de woning kent een kortere garantietermijn of is uitgesloten van de regeling. Woningborg waarborgt deze garantie. Op de site van Woningborg vindt u meer informatie.  

NB: als na inspectie door ons blijkt dat de klacht niet onder de garantie valt of de garantietermijn verstreken is, mogen wij conform de regeling de inspectiekosten bij je in rekening brengen.

Op dit moment is het erg druk en kan het langer duren voordat je een reactie van ons krijgt. Neem bij een spoedeisende situatie telefonisch contact met ons op. 

Contactformulier nazorg Woningbouw

Heeft u een huur of koop woning?
Type woning
Valt uw melding onder de garantie?

Voorwaarden

Nadat wij je melding hebben ontvangen, wordt deze uiterlijk binnen twee werkweken in behandeling genomen. Allereerst wordt je melding beoordeeld en indien van toepassing wordt overgegaan tot reparatie. Indien blijkt dat het geen garantie betreft, zullen wij de gemaakte kosten bij je in rekening brengen.