Zoeken

Generieke Poortinstructie (GPI)

Veiligheid en veilig gedrag op een bouwplaats zijn van levensbelang. Daarom moeten alle medewerkers die een bouwplaats willen betreden, vooraf instructies hierover hebben gevolgd. Dit noem je poortinstructies. Sinds 2019 is de Generieke Poort Instructie (GPI) verplicht. Alle medewerkers, medewerkers van onderaannemers en toeleveranciers die werkzaamheden verrichten op de bouwplaats moeten hun GPI-certificaat hebben behaald. Daarmee wordt de bouwplaats een stukje veiliger.

Hoor je alleen of luister je ook.jpg

Het doel van poortinstructies zijn het verhogen en stimuleren van veiligheid en veilig gedrag op bouwplaatsen. Medewerkers zijn zich door het behalen van het GPI-certificaat meer bewust van veiligheid op de bouw en weten beter wat er van hen wordt verwacht op dit vlak.

GPI gelijk voor ieder

Voorheen hanteerden en handhaafden de bij de GCVidB (Governance Code Veiligheid in de Bouw) aangesloten bouw- en installatiebedrijven hun eigen veiligheidseisen, maar sinds 1 april 2019 is de nieuwe Generieke Poort Instructie verplicht. Vanaf die datum moeten alle eigen medewerkers, medewerkers van alle onderaannemers en toeleveranciers die werkzaamheden verrichten op de bouwplaats hun GPI-certificaat behaald hebben. Dit moet veilig gedrag op de bouwplaats verder verbeteren. Doordat de GPI gelijk is voor alle bedrijven en bouwplaatsen, komt er meer duidelijkheid over het gewenste veiligheidsgedrag op alle bouwplaatsen van verschillende bedrijven.

In de praktijk

Alle medewerkers en toeleveranciers die toegang willen tot de bouwplaats, moeten aantonen dat ze hun GPI-certificaat hebben behaald. Dit wordt bij aanmelding op de bouwplaats gecontroleerd door middel van volledige, juiste en geldige registratie in de Bouwpas. De GPI is namelijk één van de te controleren onderdelen van de Bouwpas.

GPI behalen

Om je GPI-certificaat te behalen moeten modules worden gevolgd en getoetst. Hiervoor kun je terecht op de website gpi.nu. Je kan de instructie volgen vanaf je eigen werkplek, thuis of zelfs op een mobiele telefoon. Wanneer de GPI is gevolgd en het certificaat behaald, is deze een jaar geldig. Dan kun je terecht op alle bouwplaatsen van bij de Governance Code aangesloten bouw- en installatiebedrijven.

Het GPI-certificaat wordt niet door Ufkes verstrekt. Om de instructie te doorlopen en het certificaat te halen, heb je een inlogcode nodig. Deze krijg je van je werk-of opdrachtgever of bestel je zelf in de webshop van gpi.nu.

 

In contract

De Generieke Poortinstructie is specifiek benoemd en opgenomen in de inkoopcontracten voor de nieuw startende projecten per 1 januari 2019. Veiligheidsinstructie en voorlichting is in lopende contracten ook opgenomen als contractvoorwaarde. Deze voeren we uit en handhaven we sinds 1 januari 2019 eveneens middels de GPI.

 

Privacy

De Generieke Poortinstructie voldoet aan de wetgeving en het VolkerWessels-beleid ten aanzien van informatiebeveiliging en privacy.