icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 17 maart 2016

Winst VolkerWessels verder toegenomen

VolkerWessels heeft in 2015 een bevredigend resultaat behaald. De operationele winst (EBITDA) is gestegen naar € 235 miljoen ten opzichte van € 228 miljoen over 2014. De netto winst komt uit op € 125 miljoen, een toename van € 4 miljoen.

De bedrijfsopbrengsten stegen met circa 11%. Dit is deels veroorzaakt door valuta effecten en een drietal overnames bij Bouw & Vastgoed Nederland. Ook de liquiditeitspositie heeft zich gunstig ontwikkeld. Ultimo 2015 bedraagt de liquiditeit na aftrek van rentedragende schulden € 153 miljoen. Dit is een verbetering van ruim € 100 miljoen ten opzichte van ultimo 2014.


De solvabiliteit is na een dividenduitkering van € 50 miljoen toegenomen, van 26 naar 27 procent. Net als onze orderportefeuille die een verdere groei laat zien naar € 7 miljard, een historisch hoog niveau. 

 

Lees hier het volledige persbericht van VolkerWessels.