HomeMVO

Duurzaamheid

Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn BV is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Deze sector ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase.Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost tijd. We zijn stappen aan het maken met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien nog veel uitdagingen voor ons. Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.

Inzicht

De totale CO2-emissie van VolkerWessels BVGO is in 2017 uitgekomen op 19.652 ton CO2.


Het grootste aandeel van de CO2-emissie van Ufkes Apeldoorn wordt veroorzaakt door het elektraverbruik van het kantoor en de projectlocaties, daarnaast veroorzaakt het brandstofverbruik van de leaseauto's ook een groot deel.

Duurzaamheid in projecten

In de planontwikkelingsfase van een project heeft Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn BV specialisten op het gebied van duurzaamheid. Hiermee kunnen we een adviserende rol invullen naar onze opdrachtgevers voor nieuw te realiseren bouwprojecten. Zo is het mogelijk om in een zo vroeg mogelijk stadium van de ontwikkeling van het project alle duurzaamheidsaspecten mee te nemen.

• Wij willen onder andere de emissie van schadelijke stoffen terugdringen door gebruik van milieuvriendelijke materialen.
• Er worden hogere doelen gesteld op het gebied van flora en fauna wetgeving.
• Minimaal 60% van onze nieuw op te starten projecten worden gecertificeerd volgens het label Bewuste Bouwers.

CO2-emissie Duurzaamheid

CO2-emissie Bouw en Vastgoed Nederland

CO2 -Prestatieladder

Lees meer over Bouw en Vastgoed Nederland en de CO2-Prestatieladder

Lees meer
+