HomeWie zijn wij?Certificaten

Certificaten

Wij stellen als bedrijf hoge eisen aan kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Vanzelfsprekend beschikken we over de nodige certificaten op deze terreinen.

VCA

ISO 9001

ISO 9001 is een set eisen voor kwaliteitszorg, opgesteld door de International Organization for Standardization (ISO). Een ISO 9001 certificaat geeft aan dat een bedrijf op systematische wijze werkt aan de waarborging en verbetering van de kwaliteit waarmee haar producten of diensten tot stand komen.

VCA

VCA**

VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. Aspecten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) worden in een zeer complete vragenlijst uitgewerkt. Deze lijst doet dienst als doorlichtings- en screeningssysteem voor bedrijven die werkzaamheden verrichten voor derden. De twee sterren geven aan dat het hier gaat om het algemene (hoogste) niveau van goedkeuring.

Logo Fundeon

Fundeon erkend leerbedrijf

Fundeon is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw- en infrasector. Ufkes Apeldoorn is als erkend leerbedrijf gecertificeerd. Wij hechten bijzonder veel waarde aan talent. De bouw heeft immers vakmensen nodig, nu en in de toekomst. Ufkes Apeldoorn ziet een leerlingbouwplaats als een plek waar mensen die een opleiding in de bouw volgen het vak in de praktijk kunnen leren.

Bewuste Bouwer

Bewuste Bouwers

Samen met enkele collega-bouwers richtte VolkerWessels in 2009 de Bewuste Bouwers op. Een stichting zonder winstoogmerk, gebaseerd op een eerder in Engeland geïntroduceerd succesvol concept. De stichting geeft enerzijds een gedragscode voor bouwplaatsen uit en investeert anderzijds in activiteiten die het imago van de bouw verbeteren. Een Bewuste Bouwer heeft expliciet aandacht voor medewerkers en veiligheid, voor omgeving en milieu. De stichting beoordeelt bouwplaatsen op een aantal criteria die met deze aspecten verband houden.

CO2-Prestatieladder

CO2 reductie

Als onderdeel van VolkerWessels zetten wij ons in voor de reductie van CO2. Jaarlijks worden CO2-emissies gemeten en reductiedoelen gesteld. "VolkerWessels behoort op gebied van duurzaamheidverslagleggers tot de koplopers van Nederland. Dit blijkt uit de jaarlijkse transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische zaken, landbouw en innovatie". Wij beschikken over het CO2-bewust certificaat niveau 4.

Download Certificaten

+