HomeWie zijn wij?Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers

Wij zijn ons bewust van de gevolgen van onze bouwactiviteiten voor de omgeving waarin de bouwprojecten worden gerealiseerd. Om hier goed mee om te gaan hebben wij ons aangemeld bij de onafhankelijke stichting Bewuste Bouwers.

 

VolkerWessels is één van de initiatiefnemers van Bewuste Bouwers. Dit is een gedragscode voor bouwplaatsen met als doel het imago van de bouw te verbeteren. Als werkmaatschappij van VolkerWessels hanteren wij deze gedragscode op de bouwplaats. De bouwplaats is immers ons visitekaartje!

Logo Bewuste Bouwers alle onderdelen

Pijlers

Een bouwplaats die werkt volgens de gedragscode van Bewuste Bouwers onderscheidt zich op vijf pijlers:

 

Bewust

Bewuste Bouwers communiceren proactief. De omgeving is voor aanvang van en tijdens de bouw over de bouwwerkzaamheden geïnformeerd. Klachten en verzoeken worden snel en professioneel afgehandeld.

 

Veilig

Bewuste Bouwers werken bovenal veilig. Bouwactiviteiten mogen geen onaanvaardbaar risico vormen voor de veiligheid van medewerkers, bezoekers en omgeving. Een bouwplaats kan voor veel overlast en verkeershinder zorgen. Bewuste Bouwers realiseren zich dat en trachten overlast te voorkomen of te beperken.

 

Milieu

Bewuste Bouwers zijn milieubewust en hebben oog voor afvalmanagement en energiebesparing.

 

Verzorgd

Een bouwplaats van Bewuste Bouwers is schoon en opgeruimd. Bouwmaterialen zijn opgeruimd, opgestapeld en waar nodig afgedekt. Vuil en stof worden geminimaliseerd.

 

Sociaal

Bewuste Bouwers zijn het visitekaartje van de bouwsector. Zij stellen zich correct en professioneel op naar de omgeving. Bewuste Bouwers zorgen goed voor hun medewerkers.

Keurmerk Bewuste Bouwers

Ufkes Apeldoorn werkt niet alleen volgens bovengenoemde uitgangspunten, wij worden er ook op getoetst. Stichting Bewuste Bouwers voert mysteriebezoeken en audits uit en zij verzamelt feedback van omwonenden en voorbijgangers via www.verbeterdebouw.nl.

Rapportage

Hieronder treft u een rapport aan van een mysteriebezoek aan ons nieuwbouwproject Breecamp Oost te Zwolle.

U kunt hier lezen waar wij op getoetst zijn en wat de bevindingen zijn.

+